นามบัตร

20 ตัวอย่างนามบัตร แบบน้อย ๆ แต่สวยหรู (Minimalistic)

นามบัตรเป็นเครื่องมือในการแสดงถึงรสนิยมของเจ้าของนามบัตร ดังนั้นการออกเแบบนามบัตร จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะสะท้อนบุคลิค สะท้อนความเป็นมืออาชีพของเจ้าของนามบัตรนั้น ๆ ที่ผ่านก่อนหน้านี้การออกแบบนามบัตร จะมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลของเจ้าของนามบัตรให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ เบอร์โทร หรือรายละเอียดอื่น ๆ จึงทำให้ข้อมูลที่ใส่ในนามบัตรนั้นมีเยอะแยะและดูรกตาไปหมด แต่เนื่องจากยุคสมัยนี้การสื่อสารทำได้ง่ายและทันสมัยขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลเยอะขนาดนั้นลงไปในนามบัตรอีกต่อไป จึงได้เกิดการออกแบบนามบัตรในลักษณะของการใส่ข้อมูลน้อย ๆ เน้นความสวยหรูเป็นหลัก (Minimalistic) เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ในเมืองไทย แต่ก็เริ่มพบเห็นนามบัตรประเภทนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ และคงจะกลายเป็น Trend ในอนาคตต่อไป เราลองมาดู 20 ตัวอย่างของการออกแบบนามบัตรแบบน้อย ๆ แต่สวยงามกัน เพื่อใช้เป็นแแรงบันดาลใจในการออกแบบนามบัตรกัน Personal Identity by Adams…